Politika o rješavanju reklamacija

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas pozovite nas telefonom na broj 055/220-600, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu marketing@lifeline.ba i opišete kakav problem imate.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 055/220-600, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu marketing@lifeline.ba i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. 

Troškove vraćanja artikla snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

X
Add to cart